Aktualitások
2022.11.18.
 A rűnaszkripteket pozitívan használtam fel a gyógyulásban

2022.10.12.
 tapasztalatok a runa mágia tanfolyam résztvevőitől

2022.06.30.
 A rontás önmagában igen széles körben gyakorolt tevékenység


A összes aktualitás megjelenítése »

Hírlevél

Elolvastam és elfogadom az adatkezelési tájékoztatóban leírtakat.
Adatok módosítása, leiratkozás vagy aktiválás újraküldése:

Elérhetőség
Kirko Ezoterikus Szabadegyetem

Cím: Budapest VII., Rákóczi út 12.
Telefon: +36 70 422 2599

E-mail: info@kirko.hu

Aktualitások

A Psi -jelenségek

2022.01.15.
 Mik is azok a psi-jelenségek?
 A PSI jelenségeket gyakran paranormális jelenségeknek nevezik
 
Ez, a tudomány által kevésbé vagy egyáltalán nem tanulmányozott biofizikai jelenségek csoportja,, melyek megvalósulása egyenesen vagy közvetve kapcsolatban áll az ember vagy más élőlények pszichikai jelenségeivel.
 
Sokféle psi-jelenség létezése nincs objektíven alátámasztva .
Sokféle psi-jelenséget pedig hiába sikerült újra és ujra létrehozni, pl. tisztánlátás, pszichokinézis, telekinézis, hipnózis, extraszenz gyógyitás, a hivatalos tudomány képviselői ennek ellenére nem ismerik el, mivel mind a mai napig nem lehet tudományosan bizonyitani a psi jelenségek meglétét.
 
Ez, hogy nem akarják elismerni, a tudósok pszichológiájával is magyarázható—nem akarják beismerni hogy a jelen jelenségcsoporttal szemben tehetetlenek.
 
A psi-jelenségek csoportosítása nem végleges és csak körülbelüli, mert még nem minden psi jelenség jellegzetességei ismertek teljes mértékben,
 
Csoportosítás:
 
1. Pszichofizikai jelenségek---a fizikai világ és az élőlények csoportjainak pszichikai folyamatai közötti kölcsönhatás
 
a.----Perceptív ---nem szemantikus típusú képi és bonyolultan kódolt információ érzékelése bármely extraszenz képesség használata nélkül.,
pl. telepátia, tisztánlátás, pszichometria, csenneling és információs (perceptiv) biolokácó.
 
b.----Induktív—a fizikai folyamatokra távolból való ráhatás, és fizikai folyamatok gerjesztése, többek között élő szervezetekben, az induktor szervezetében végbemenő bármilyen biofizikai folyamat megjelenése nélkül illetve az abból eredő sugárzás nélkül. Pl: hipnózis (gondolatátvitel) , telepatikus információátadás, pszichokinézis ( a tárgyak mozgatása és deformálása a gondolat erejével) , pszichogén poltergeist (spontán pszichokinézis), a gondolati formák anyagi formában való megjelenítése , egyéb pszichofizikai hatások( véletlenszerü eseményekre való ráhatás, különféle mezők v. sugárzások generálása , az anyagok fizikai tulajdonságainak megváltoztatása) –a gondolat erejével.
 
 
2. Bioenergetikai jelenségek
 
Azon psi jelenségek csoportja, amelyeket az élő szervezetekben lezajló bioenergetikai folyamatoknak a külvilággal való kölcsönhatása okoz.
 
A bioenergetikai folyamatok alatt a sugárzott vagy fogadott hipotetikus sugárzások , mezők, vagy egyéb fizikai jelenségek biogenitását értjük, melynek fizikai természete van , nem pedig csak a biologiai szervezetekre jellemző, s csupán a biofizikai jelenségek kifejezés ekvivalens formájának tekinthető abban az értelemben, amely akceptálja a PSI jelenségekhez való tartozásukat.
 
Azt meg kell említeni, hogy jelenleg nincs semmilyen objektív alapunk hogy úgy gondoljuk, hogy a bioenergetikai jelenségek alatt valamiféle bioenergetikai sugárzás mint valamiféle fizikai ágens lenne megfigyelhető .
Nagyon valószínű hogy valójában nem valamiféle sugárzás megy végbe hanem a fizikai tér valamely jellegzetességeinek megváltozása (kvantumszinten) , a bioenergia sugárzás szubjektíven érzékelhető szintjén (területén).
 
A bioenergetikai jelenségeket úgyszintén két fajtára oszthatjuk:
 
A: perceptiv- bioenergetikai, vagy bőr általi optikai érzékesek
 
B: induktiv bioenergetikai: telekinézis, bioenergetikai gyógyászat, kilépés az asztráltérbe, a teljes anabiózisba való bemenetel (ez a jóga szamádhi állapota) és az egyéb bioenergetikai jelenségek—pl ha az ember különböző bioenergetikai mezőket generál, megváltoztatja az anyagok kémiai és fizikai tulajdonságait,
 
C: egyéb, nem bioenergetikai jelenségek: pl. szellemek, halottak megjelenése, stb.